Εξετάσεις Ελληνομάθειας έτους 2024

School classroom in blur background without young student; Blurry view of elementary class room no kid or teacher with chairs and tables in campus.

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024 

τις εξετάσεις του δευτέρου εξαμήνου έτους 2024 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να συμμετέχουν:

  • οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, Α΄80),
  • οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019, Α’ 169)

ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α΄ 98)  ή επιπέδου Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) υποβάλλονται μόνο στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 13/05/2024 έως και τη Δευτέρα 03/06/2024 και ώρα 15.00 μ.μ. αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο: https://ellinomatheia.it.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτόν.

Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν κατ’ ανώτατο αριθμό 2.300 υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, οι υποψήφιοι/ες που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησής τους. Όσοι/ες δεν είναι εφικτό να συμμετέχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανώτατου αριθμού υποψηφίων συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.

Οι υποψήφιοι/ες που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις δευτέρου εξαμήνου του έτους 2022 και δεν συμμετείχαν σε αυτές λόγω υπέρβασης του ανώτατου αριθμού υποψηφίων προηγούνται των άλλων υποψηφίων, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις.