Κατάλογος Αδειοδοτημένων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) κατά έτη 2022-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 (Α’ 254)

 

White classroom in education university with blue chairs

Πατήστε εδώ για τον κατάλογο.