Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενής θέσης Δ/ντη/ντριας στο Π.ΕΠΑ.Λ. Ρόδου

 

Portrait of confident Caucasian male teacher in classroom

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενής θέσης Δ/ντη/ντριας στο Π.ΕΠΑ.Λ. Ρόδου.