Δημοσίευση της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Education and training Monitor, 2023)

 

Σήμερα (30-11-2023), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκδοση του 2023 της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2023 (Education and Training Monitor), την ετήσια ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόσο η συγκριτική έκθεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι εκθέσεις των 27 χωρών περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενότητες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πιστεύουμε ότι θα βρείτε αυτή τη δημοσίευση κατατοπιστική για την εργασία σας και σας προσκαλούμε να μοιραστείτε και να συζητήσετε αυτά τα ευρήματα με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ομάδα του ACVT (Advisory Committee for Vocational Training).