Τελικός Αξιολογικός Πίνακας των Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Α.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

 

young woman teacher sitting at school desk in front of blackboard in classroom checking homework of students looking at camera happy and pleased smiling

                                      Πατήστε εδώ για τον Πίνακα.