Δημόσια Διαβούλευση για τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Προσόντων για το 2030 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUS-REGRoUP

 

text announcement appearing torn brown paper 132358 4531

                                                      Πατήστε εδώ για το σχετικό έγγραφο.