ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARISS - ΣΥΝΔΕΣΗ Σ.Δ.Ε ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (I.S.S)

1 ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ARISS

Πατήστε εδώ για την πρόκληση.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα.