Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)

 

empty classroom university or collage back to school concept in coronavirus pandemic time

 

Πατήστε εδώ για την Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.).