ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΤΟΥ Ν.4763/2020 (Α’ 254) ΜΑΙΟΣ 2024

 

Students seating on the chairs. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα.