Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. & Ε.Σ.Κ. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων για την Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) Περάματος

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα των ειδικοτήτων στην Ε.Σ.Κ. Περάματος.

Η δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr)ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες δήλωσης μαθημάτωνΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ,  από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 έως τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 20:00.

Oι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το έτος κατάρτισης 2022-2023 στην ΕΣΚ Περάματος (έδρα: Λεωφόρος Δημοκρατίας 238 & Μαρίας Κιουρί, Πέραμα, Τ.Κ. 18863) είναι: 

Τεχνίτης Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων

Τεχνίτης Ελασματουργός – Ελασματουργός Ειδικών Κατασκευών

Τεχνίτης Σωληνουργός