Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022

 

 

 erevna ajiologisis 25.03.2023

Το 2022 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Περισσότερες από 12.800 δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως. Στην Ελλάδα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 234 δραστηριότητες αναρτημένες στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δραστηριοτήτων και το Έτος λήγει επίσημα στο τέλος Μαΐου 2023. Είναι πλέον καιρός να γίνει ο απολογισμός του Έτους.

«Ποιος ήταν ο αντίκτυπος του #EYY2022»,

«Tι μάθαμε»,

«Τι θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2022»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε μια σύντομη έρευνα με την οποία καλεί τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας να μοιραστούν τις παρατηρήσεις και τις ιδέες τους.

Βοηθήστε μας να διαδώσουμε το μήνυμα! Είναι σημαντικό να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους.

Μέχρι τις 25 Μαρτίου 2023 μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Νεολαίας.

Have your say in the evaluation and follow-up of the European Year of Youth! | European Youth Portal (europa.eu)