Μαθητεία-Iστορικό Αρχείων Αποφάσεων

 

 Ημερομηνία  Τίτλος απόφασης Περίοδος ισχύος
 18/5/2023 ΥΑ 54882/Κ5 Αμοιβή α) για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας (υποστήριξη εποπτείας της μαθητείας) για την περίοδο 2022-2023 β) Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του έργου του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας για την περίοδο 2022-2023 (3314/Β'/18-5-2023) 2022-2023
 12/12/2022 ΥΑ 149518/Κ5 - Αμοιβή α) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) ως Υπευθύνων Εποπτείας β) Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του Εργαστηριακού Μαθήματος Ειδικότητας στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (6246/Β'/12-12-2022) 2022-2023
 1/10/2021 ΚΥΑ ΦΒ7/121875/Κ3 - Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας (4531/Β'/1-10-2021) 2021-2023