Διαδικτυακή εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας με θέμα “Youth Work: ο δρόμος προς την αναγνώριση” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 #EYY2022 #EYY2022GR

 

img tel

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ευρωπαϊκού Έτος Νεολαίας η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας διοργάνωσε στις 15.04.2022 διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Youth Work: ο δρόμος προς την αναγνώριση”.

Την έναρξη της διαδικτυακής εκδήλωσης χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, κ. Γεώργιος Βούτσινος, ο οποίος τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας αποτελεί για την Ελλάδα το εφαλτήριο για την ολοκλήρωση βασικών στάσιμων ζητημάτων στον τομέα της Νεολαίας, όπως η θεσμική αναγνώριση και πιστοποίηση του επαγγέλματος του Youth Worker. Υπογράμμισε επίσης, ότι αποτελεί προτεραιότητα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας η χάραξη πολιτικών που θα στηρίζουν τους νέους, ιδιαίτερα στην επανέναρξη που πραγματοποιείται στην μεταπανδημική εποχή.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κ. Κωνσταντίνος Δέρβος, καθώς και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), κ. Ιωάννα Λυτρίβη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα και την ευρωπαϊκή διάσταση του YouthWork, καθώς και καλές πρακτικές από τις/τους: κ. Αναστασία Φιλίνη, Συντονίστρια στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Προγραμμάτων Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία & Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κ. Όλγα Κυριακίδου, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων, κ. Σοφία Μπουτσιούκη, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κ. Χαράλαμπο Παπαϊωάννου, Εθνικό εμπειρογνώμονα, αρμόδιο για θέματα πολιτικής στον τομέα Νεολαίας στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Αθανάσιο Κρέζιο και κ. Κωνσταντίνο Μαυριά, YouthWorkers.

Η εκδήλωση αποτελεί το πρώτο βήμα χαρτογράφησης του δρόμου προς την αναγνώριση ενός επαγγέλματος που ουσιαστικά ενδυναμώνει και υποστηρίζει τους νέους της χώρας, ιδιαίτερα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες και να γίνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργοί, αφοσιωμένοι πολίτες και φορείς της αλλαγής, σύμφωνα και με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.