ΝΕΟΛΑΙΑ

 

 Picture of multiethnic group of young cheerful students walking while talking. Looking aside.

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νεολαίας είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή της πολιτικής για τη νεολαία, η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εξειδικευμένων θεματικών προγραμμάτων και δράσεων για τη νεολαία.