Συμμετοχή της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού WorldSkills Europe

 

Ν.1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού WorldSkills Europe πραγματοποιήθηκε, στις 4-7 Ιουνίου 2024, με εξαιρετική επιτυχία στο Λουξεμβούργο από το WorldSkills Luxembourg και το Luxembourgish Ministry of Education Children and Youth.

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι επίσημο μέλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό WorldSkills Europe από το Σεπτέμβριο του 2022.

Κατόπιν ορισμού από το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιο Βούτσινο, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε η κα Όλγα Καφετζοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ως Επίσημη Εκπρόσωπος (Official Delegate) και η κα Βασιλική Μπολτσή, συνεργάτης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ως Τεχνική Εκπρόσωπος (Technical Delegate).

Τα έξοδα συμμετοχής της ελληνικής συμμετοχής καλύφθηκαν κατόπιν δωρεάς του Ιδρύματος Μποδοσάκη με την υποστήριξη του οποίου μεταφέρεται εμπειρία και πολύτιμη τεχνογνωσία στη χώρα μας με τη συνολική παρουσία του ΥΠΑΙΘΑ στο κίνημα WorldSkills Europe που έχει και την ευθύνη διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων EuroSkills.  

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και των επιμέρους συναντήσεων:

  • Αναπτύχθηκαν εποικοδομητικές ιδέες για τη στρατηγική του κινήματος WorldSkills Europe, τον τρόπο προώθησης των ευεργετικών επιπτώσεων των διαγωνισμών δεξιοτήτων στην Ε.Ε.Κ. και την ανάδειξη καλών πρακτικών για το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
  • Συζητήθηκαν θέματα καταστατικού και οικονομικού απολογισμού
  • Παρουσιάστηκαν απολογιστικά οι μαγικές στιγμές του EuroSkillsGdańsk2023 από το WorldSkills Poland
  • Έγινε ενημέρωση για τους επόμενους διαγωνισμούς WorldSkillsLyon2024 EuroSkills Herning 2025 EuroSkillsDüsseldorf2027
  • Ψηφίστηκε η Γενεύη ως χώρα υποδοχής του διαγωνισμού για το Euroskills2029 από SwissSkills
  • Έγινε επίσημη υποδοχή της Σερβίας (WorldSkillsSerbia) ως το 33ο μέλος του Οργανισμού

Όλοι οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες, απόψεις, ιδέες αλλά πάνω από όλα δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση της υποστήριξης στους νέους ανθρώπους ώστε να αναδείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.


Περισσότεραστο: https://worldskillseurope.org/index.php/media/news/worldskills-europe-general-assembly-2024-concludes-luxembourg

 

Ν.2 GREECE GA 2024

Ν.3 GR GA LUX