Ειδήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης

Μέτρα βελτίωσης της ΔΒΜ και της απασχολησιμότητας

Δείτε σχετικό έγγραφο εδώ. Για κάθε πληροφορία, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ https://ec.europa.eu/info/education/education-news-topic_el.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022

Η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & N., στο πλαίσιο της παρακολούθησης των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, γνωστοποιεί τη διεξαγωγή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 16-20 Μαΐου 2022. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί οργανισμοί συγκεντρώνονται και κάνουν παρουσιάσεις σε θεματικές που άπτονται της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο της εκδήλωσης.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Dear Friends of the European Vocational Skills Week,
DG EMPL is excited to kick off our campaign regarding the European Vocational Skills Week 2022.
We hope the attached kick-off newsletter for the sixth European Vocational Skills Week finds you and everyone you know well and in good spirits.
Join us for the European Vocational Skills Week 2022, 16-20 May 2022.
Read more in our newsletter:
 
The European Vocational Skills Week Team
 
Δείτε σχετικά έγγραφα εδώ  και εδώ.