Ετήσιες Εκθέσεις Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.

Με την ψήφιση του ν. 4763/2020 και μέχρι σήμερα υλοποιείται μια ολιστική μεταρρύθμιση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας, η οποία σταδιακά καθιστά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από λύση ανάγκης για λίγους, σε συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020, αποτελεί υποχρέωση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)  έχει την υποχρέωση να συντάσσει σε ετήσια βάση έκθεση που αφορά στα πεπραγμένα του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και στον προγραμματισμό του επόμενου έτους.

Για να δείτε τις διαθέσιμες «Ετήσιες Εκθέσεις Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.» πατήστε εδώ.